PEYZAJ PROJE

PEYZAJ PROJE

Peyzaj Mimarlığı; Kamusal ve özel yaşam alanlarında, yapıların içinde ve dışında, doğanın güzelliklerini de her özelliğiyle hatırlatacak mekanlar tasarlama işidir. Peyzaj mimarının malzemesi ise canlı ve cansız birçok materyali kapsayan çok geniş doğal nesneler veya sonsuz çeşitlilikte yapay nesne olabilir.Kullanılan materyal ve ortaya çıkan mekan, peyzaj tasarımcının hayal gücü doğrultusunda sonsuz çeşitlilik gösterebilir..

Image

İçinde mimarlık kelimesini de barındıran bu mesleğin öncelikli amacı söz konusu mekanın tasarlanmasıdır.

Peyzaj mimarı; bir mekanın tasarımı sürecinde bir çok meslek disiplini ile birlikte çalışmak durumundadır.

Yapının veya mekanın tasarımcısı olan mimarın yanı sıra, önereceği peyzaj yapıları için inşaat mühendisi, altyapı ve mekanik ihtiyaçlar için elektrik ve makine mühendisi, canlı materyalin kullanılması ve korunmasında ziraat veya orman mühendisi, kent ölçeğinden parsel boyutuna varana kadar birçok çalışmada şehir plancıları, her mekanda ve her boyutta görsel objelerin tasarlanmasında heykeltıraşlar, sanatçılar gibi meslek disiplinleri ile yerine göre yardımlaşma ve paylaşım içinde olmalıdırlar.

Kategoriler: Bahçe Aksesuarları, Bahçe Bitkileri Etiketler: İzmir, Urla